Miljøansvar

Olden er veldig bevisst sitt miljøansvar og sørger for at naturen beskyttes.

Olden bruker kun ren og fornybar energi fra vannkraft til produksjon og oppvarming av lokaler. Olden har utført et klimaregnskap og er en klimanøytral bedrift. Ved hjelp av innkjøpte klimakvoter støtter Olden ulike FN-styrte miljøprosjekt flere steder i verden.

Vi lager alle våre flasker og 5-liters dunker selv og reduserer dermed transportbehovet av tomflasker til tapperiet. Alt avfall fra anlegget blir sortert og gjenvunnet eller kompostert av bedriften selv og leverandøren av avfallstjenester. Olden-flaskene inneholder 50 % resirkulert plastmateriale.