Opprinnelse

Oldens tapperi ligger idyllisk til innerst i Oldedalen i Stryn kommune.

Alt vann som brukes i Oldenproduktene kommer fra Blåfjellskilden. Kildevannet stammer fra den 50 km2 store Myklebustbreen hvor vannet i mangfoldige år er blitt filtrert gjennom ulike lag av fjell, sand og grus før det ender opp i kilden.

Vannet i Blåfjellskilden har en konstant temperatur året rundt på 3,5 – 4,0 grader C og en stabil pH-verdi i underkant av 7. Vannet er krystallklart, har et lavt saltinnhold, og en god og frisk smak. Alle breene i området smeltet helt ned i en varmeperiode for ca. 7000 år siden, men Jostedalsbreen og Myklebustbreen ble dannet på nytt for ca. 5000 år siden. Dalbunnen i Oldedalen er formet av breen som trakk seg tilbake. Nå er Oldedalen en lang, smal og flat dalbunn med bratte fjell på begge sider. Jorda er frodig som jordbruksareal og en har et mildt kystklima helt inn til isbreen.

Nasjonalpark

Jostedalsbreen nasjonalpark er med sine 1315 km2 den fjerde største nasjonalparken i landet. Nasjonalparken ble opprettet i 1991 og utvidet i 1998. Jostedalsbreen er en stor platåbre med mange brearmer og er den største breen på fastlandet i Europa. Nasjonalparken inneholder også mange andre, mindre breer – blant annet Myklebustbreen.

Direktoratet for naturforvaltning og lokale aktører arbeider kontinuerlig for å tilrettelegge for skånsom bruk av området i og rundt Nasjonalparken.

Mer Grunnfjellet
Mer Løsmasser
Mer Tapperiet
Mer Myklebustbreen
Lukk

Grunnfjellet

Grunnfjellet varmer den ca 100 meter tykke isbreen nedenfra. Vannet renner dypt inne i fjellet.

Løsmasser

Vannet er dobbelt filtrert: først gjennom grunnfjellet, deretter i løsmasser som gjør at det rene vannet blir helt krystallklart.

Tapperiet

Her pumpes det krystallklare vannet opp og tappes direkte på flaske!

Myklebustbreen

Isen er beskyttet av isbreen i flere tusen år og er helt uberørt av moderne forurensing.