Olden

Om olden

Et naturlig mineralvann som har sin opprinnelse fra Blåfjellskilden i Oldedalen.

Isen, som vannet stammer fra, har ligget beskyttet i flere tusen år. Dette er dokumentert ved hjelp av C14-metoden. Råstoffet (isen) til Olden vil alltid være flere tusen år – det er tiden det tar fra ny nedbør legger seg på toppen av isbreen til det som is når bunnen av breen.

Etter hvert som isen smelter fra undersiden av breen, renner vannet igjennom fjellgrunnen som hovedsakelig består av den harde bergarten Gneis. På sin vei gjennom grunnen blir vannet tilført mineraler. Det krystallklare vannet strømmer med godt trykk gjennom rør fra kildeutspringet og direkte inn i tapperiet i Olden. Strenge kvalitetskrav sikrer at vannet er uberørt og ubehandlet inntil det tappes på flasker.

Fra det tidspunkt vannet er tappet på flasker, påvirkes vannet av lys, varmegrader og oksygen som trenger gjennom flaskene over tid. For å ivareta den ypperste kvalitet på vannet har vi satt en holdbarhet på flaskeproduktene på maks et år. Olden er fullkomment rent, krystallklart og urørt av moderne forurensing.

Når du drikker Olden, drikker du en av de reneste naturlige mineralvann naturen har å by på.

Opprinnelsen

Oldens tapperi ligger idyllisk til innerst i Oldedalen i Stryn kommune.

Alt vann som brukes i Oldenproduktene kommer fra Blåfjellskilden. Kildevannet stammer fra den 50 km2 store Myklebustbreen hvor vannet i mangfoldige år er blitt filtrert gjennom ulike lag av fjell, sand og grus før det ender opp i kilden.

1. Myklebustbreen 2. Grunnfjellet 3. Løsmasser 4. Tapperiet

Vannet i Blåfjellskilden har en konstant temperatur året rundt på 3,5 – 4,0 grader C og en stabil pH-verdi i underkant av 7. Vannet er krystallklart, har et lavt saltinnhold, og en god og frisk smak. Alle breene i området smeltet helt ned i en varmeperiode for ca. 7000 år siden, men Jostedalsbreen og Myklebustbreen ble dannet på nytt for ca. 5000 år siden. Dalbunnen i Oldedalen er formet av breen som trakk seg tilbake. Nå er Oldedalen en lang, smal og flat dalbunn med bratte fjell på begge sider. Jorda er frodig som jordbruksareal og en har et mildt kystklima helt inn til isbreen.

Nasjonalpark
Jostedalsbreen nasjonalpark er med sine 1315 km2 den fjerde største nasjonalparken i landet. Nasjonalparken ble opprettet i 1991 og utvidet i 1998. Jostedalsbreen er en stor platåbre med mange brearmer og er den største breen på fastlandet i Europa. Nasjonalparken inneholder også mange andre, mindre breer – blant annet Myklebustbreen.

Direktoratet for naturforvaltning og lokale aktører arbeider kontinuerlig for å tilrettelegge for skånsom bruk av området i og rundt Nasjonalparken.